Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2023-03-28
WIBID 3M 6,70 +0,00%
WIBOR 3M 6,90 +0,00%
WIBOR 1M 6,84 +0,00%
EURIBOR 3M 3,01 -0,43%
EURIBOR 1M 2,90 -0,89%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
GPW (2023-03-29 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jesteś tutaj: Aktualności


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWOWYCH WAKACJI KREDYTOWYCH

 

 

Już od 29.07.2022 roku można składać wnioski o zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego

w latach 2022 - 2023.


WAKACJE KREDYTOWE


Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:
•    od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
•    od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
•    od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym
kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.


Kredytobiorca ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od niniejszego Wniosku w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować Bank  o decyzji o odstąpieniu od Wniosku poprzez przekazanie oświadczenia w postaci formularza o odstąpieniu dostępnymi kanałami dla złożenia Wniosku.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:
1)    osobiście w Placówce Banku lub przesyłką pocztową,
2)    drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców na adres wakacjekredytowe@bszurawica.pl

Dokumenty do pobrania dostępne poniżej:

wniosku_o_wakacje_kredytowe.pdf Wniosek_o_wakacje_kredytowe.pdf

oswiadczenie_o_odstapnieniu.pdf Oświadczenie_o_odstapnieniu.pdf


UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH

W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu okres kredytowania ulega przedłużeniu o okres zawieszenia. Kapitał kredytowy za okres zawieszenia wraz z odsetkami będzie płatny na końcu okresu kredytowania. Oznacza to, że w chwili obecnej nie można określić stopy procentowej jaka będzie obowiązywała w okresie spłaty kapitału z okresu zawieszenia i oprocentowanie to może być wyższe niż bieżące.


Kredytobiorca zaciągający, czy posiadający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk.
Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykami w tym ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że skorzystanie w wakacji kredytowych będzie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej.

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu.
Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty,a tym samym wysokość kwoty zadłużenia.

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych.
Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz

• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej: Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Więcej informacji w Placówkach Banku.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.