Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,83 +0,26%
EURIBOR 1M 3,82 -0,34%
Wspierane przez Money.pl
Gie責a
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jeste tutaj: Start


INFORMACJA DOTYCZ。A USTAWOWYCH WAKACJI KREDYTOWYCH

 

 

Ju od 29.07.2022 roku mo積a sk豉da wnioski o zawieszenie sp豉t rat kredytu hipotecznego

w latach 2022 - 2023.


WAKACJE KREDYTOWE


Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przys逝guje Kredytobiorcy Zawieszenie sp豉ty kredytu w nast瘼uj帷ych  okresach:
•    od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 wrze郾ia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesi璚y;
•    od dnia 1 pa寮ziernika 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesi璚y;
•    od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesi帷a w ka盥ym
kwartale.

Zawieszenie sp豉ty kredytu przys逝guje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia w豉snych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia sp豉ty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowi您any do dokonywania p豉tno軼i wynikaj帷ych z umowy kredytu, za wyj徠kiem op豉t z tytu逝 ubezpiecze powi您anych z umow kredytu.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialno嗆 karn za sk豉danie fa連zywych o鈍iadcze.


Kredytobiorca ma prawo do bezp豉tnego odst徙ienia od niniejszego Wniosku w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzysta z prawa do odst徙ienia, nale篡 poinformowa Bank  o decyzji o odst徙ieniu od Wniosku poprzez przekazanie o鈍iadczenia w postaci formularza o odst徙ieniu dost瘼nymi kana豉mi dla z這瞠nia Wniosku.

Preferowana forma sk豉dania wniosków o zawieszenie sp豉ty kredytu hipotecznego:
1)    osobi軼ie w Placówce Banku lub przesy趾 pocztow,
2)    drog mailow, wy陰cznie gdy za陰czony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców na adres wakacjekredytowe@bszurawica.pl

Dokumenty do pobrania dost瘼ne poni瞠j:

wniosku_o_wakacje_kredytowe.pdf Wniosek_o_wakacje_kredytowe.pdf

oswiadczenie_o_odstapnieniu.pdf O鈍iadczenie_o_odstapnieniu.pdf


UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczn decyzj Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialno軼i.

INFORMACJA O RYZYKACH

W przypadku skorzystania z zawieszenia sp豉ty kredytu okres kredytowania ulega przed逝瞠niu o okres zawieszenia. Kapita kredytowy za okres zawieszenia wraz z odsetkami b璠zie p豉tny na ko鎍u okresu kredytowania. Oznacza to, 瞠 w chwili obecnej nie mo積a okre郵i stopy procentowej jaka b璠zie obowi您ywa豉 w okresie sp豉ty kapita逝 z okresu zawieszenia i oprocentowanie to mo瞠 by wy窺ze ni bie膨ce.


Kredytobiorca zaci庵aj帷y, czy posiadaj帷y kredyt hipoteczny nara穎ny jest na ponoszenie okre郵onych ryzyk.
Kredyt hipoteczny jest obci捫ony ryzykami w tym ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomo軼i.

Prosimy wzi望 pod uwag fakt, 瞠 skorzystanie w wakacji kredytowych b璠zie odnotowany w Biurze Informacji Kredytowej.

Zmienna stopa procentowa jest sum mar篡 oraz wska幡ika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia si w zale積o軼i od zmiany wska幡ika referencyjnego WIBOR.
Rata kredytu hipotecznego sk豉da si z dwóch cz窷ci – kapita這wej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych wed逝g zmiennej stopy procentowej, odsetkowa cze嗆 raty kredytu mo瞠 ulega zmianom w zale積o軼i od aktualnej wysoko軼i wska幡ika referencyjnego. Oznacza to, 瞠 zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sob ryzyko zmiany kosztów obs逝gi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowi您ywania umowy, zatem przed podj璚iem decyzji o zaci庵ni璚iu kredytu Kredytobiorca powinien wzi望 pod uwag d逝goterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzgl璠ni mo磧iwo嗆 zmiany stóp procentowych.

Ka盥a zmiana stopy procentowej wp造wa na wysoko嗆 (wzrost lub spadek) kosztów obs逝gi kredytu.
Wzrost stopy procentowej powoduje, 瞠 wzrasta wysoko嗆 odsetek przewidzianych do sp豉ty,a tym samym wysoko嗆 kwoty zad逝瞠nia.

Bank zach璚a, aby zapozna si z historycznymi danymi dotycz帷ymi wysoko軼i stóp procentowych.
Bank podkre郵a, 瞠 analiza przesz造ch trendów dotycz帷ych kszta速owania si wysoko軼i stóp procentowych, w tym wska幡ików referencyjnych takich jak WIBOR 3M, mo瞠 by pomocna w podejmowaniu decyzji zwi您anych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, 瞠 w przysz這軼i stopa procentowa b璠zie kszta速owa si wed逝g podobnych trendów. Przyk豉dowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowi帷ej sk豉dow oprocentowania zmiennego wynosi w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcze郾iej wynosi oko這 20%.

Ponadto Bank zach璚a wszystkich Klientów do zapoznania si z:

• komunikatem Urz璠u Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz

• Publikacj dot. ryzyka stopy procentowej: Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Wi璚ej informacji w Placówkach Banku.Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.