Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,72 -0,51%
EURIBOR 1M 3,63 +0,47%
Wspierane przez Money.pl
Gie責a
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jeste tutaj: Aktualno軼i


 

 


 

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarcz Finansow PFR – program skierowany do firm, które ucierpia造 w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci cz窷ciowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz ma造ch i 鈔ednich firm b璠zie mo積a sk豉da poprzez system bankowo軼i internetowej naszego Banku. Sk豉danie wniosków rozpocznie si w ci庵u najbli窺zych dni.

W przypadku du篡ch firm wnioski o pomoc mo積a sk豉da za po鈔ednictwem formularza dost瘼nego na stronie PFR (link podajemy poni瞠j).

 

 

Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:
 • mikrofirm, zatrudniaj帷ych na dzie 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez w豉軼iciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • ma造ch i 鈔ednich firm, zatrudniaj帷ych na dzie 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • du篡ch firm, zatrudniaj帷ych na dzie 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osi庵aj帷ych obrót roczny za 2019 r. powy瞠j 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.
 
Jak  wnioskowa o subwencj?

Ca這嗆 procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz z這瞠nie odwo豉nia od decyzji Funduszu odbywa si on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpo鈔ednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku du篡ch firm). 字odki zostan wyp豉cone w wi瘯szo軼i przypadków w ci庵u kilku dni od z這瞠nia wniosku. Firmy, które z這膨 wniosek za po鈔ednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymaj subwencj w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponosz 瘸dnych kosztów np. z tytu逝 prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.
 
Wniosek oparty jest na o鈍iadczeniach przedsi瑿iorcy, a jego weryfikacj PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzeda篡 za poprzedni rok obrotowy dla M同).
Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysoko嗆 subwencji. Je郵i na podstawie dost瘼nych danych zostanie ona przyznana w ni窺zej wysoko軼i ni wnioskowa przedsi瑿iorca, otrzyma on od Funduszu, za po鈔ednictwem banku, informacj o przyczynach podj璚ia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja b璠zie wyp豉cona w ni窺zej wysoko軼i, ustalonej przez PFR, a przedsi瑿iorca b璠zie móg z這篡 odwo豉nie od decyzji. Mo磧iwo嗆 odwo豉nia zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.
 
Dodatkowe informacje dotycz帷e procesu sk豉dania wniosku i umocowania beneficjenta:
 
 
Jak przygotowa si do z這瞠nia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?
 
1. Upewnij si, 瞠:
 • Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy,
 • posiadasz aktualne pe軟omocnictwo do reprezentowania Twojej firmy i dysponowania 鈔odkami w Banku,
 • posiadasz aktywny dost瘼, czyli login i has這 do bankowo軼i internetowej dla firm.
2. W celu sprawnego wype軟ienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotowa dane, takie jak:
 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne),
 • wysoko嗆 przychodów w danych miesi帷ach, które pozwol zakwalifikowa przedsi瑿iorstwo do grupy mikro lub ma造ch i 鈔ednich lub du篡ch firm, a tak瞠 wyliczy nale積 kwot subwencji.
Wa積e!
Poniewa podstaw weryfikacji wniosków i o鈍iadcze, które wp造waj na przyznanie subwencji i jej wysoko嗆, s rejestry publiczne, wa積e jest, aby przedsi瑿iorca, który b璠zie si ubiega o jej przyznanie z這篡 deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
W trakcie sk豉dania wniosku o subwencj nale篡 sprawdzi, czy od przes豉nia deklaracji VAT-7 min窸y 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczaj帷ych si kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od z這瞠nia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Z這瞠nie wniosku o subwencj wcze郾iej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
 
Przed rozpocz璚iem wype軟iania wniosku warto zapozna si równie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegó這wo opisane s zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji b璠 mog造 skorzysta firmy, które dotkn掖 spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesi帷u po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesi帷a lub analogicznego miesi帷a ubieg貫go roku w zwi您ku z COVID-19.
 

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zale篡 od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosi mo瞠 do 324 tys. z (鈔ednio 70-90 tys. z), a  do 75 proc. jej warto軼i mo瞠 by bezzwrotne zgodnie z poni窺zym:
 • 25 proc. warto軼i jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania dzia豉lno軼i w ci庵u 12 miesi璚y od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zale積o軼i od poziomu utrzymania 鈔edniego zatrudnienia w okresie 12 miesi璚y.
W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsi瑿iorc jest odpowiednio wy窺zy, co ma stanowi bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesi帷ach zaczyna si sp豉ta ratalna reszty subwencji roz這穎na na 24 miesi帷e.
 

Subwencja dla M同

Dla firm z sektora M同 kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzeda篡 rocznej w zale積o軼i od skali spadku sprzeda篡, mo瞠 wynie嗆 maksymalnie 3,5 mln z (鈔ednio 1,9 mln z).
75 proc. subwencji finansowej mo瞠 by bezzwrotne, w tym:
 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji dzia豉lno軼i
 • 25 proc. w zale積o軼i od poniesionej przez przedsi瑿iorstwo straty na sprzeda篡,
 • dodatkowo 25 proc. w zale積o軼i od utrzymania 鈔edniego zatrudnienia w okresie 12 miesi璚y.
Zwrot subwencji przez przedsi瑿iorc b璠zie proporcjonalnie wy窺zy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla du篡ch firm

Wnioski o finansowanie dla du篡ch firm mo積a z這篡 bezpo鈔ednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie dzia豉lno軼i na dzie 31 grudnia 2019 r., a tak瞠 niezaleganie z p豉tno軼iami podatków i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne. Koniecznym warunkiem jest równie posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
Wi璚ej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dost瘼nych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spó責zielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.